Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
186

I C 96/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 96/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko P. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. M. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 1.026,95 zł (jeden tysiąc dwadzieścia sześć złotych 95/10
Czytaj więcej»

I C 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W wypadkach ciężkiej sytuacji materialnej zobowiązanego należność wynikająca z umowy kredytu może być rozłożona na raty
Sygn. akt I C 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z/s w W. przeciwko L. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. S. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 2.918,65 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych 6
Czytaj więcej»

I C 165/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 165/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o. o. w K. przeciwko E. M. o zapłatę powództwo oddala. SSR Halina Ostafińska-Kołacka Sygn. akt I C 165/17 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w K. wnos
Czytaj więcej»

I C 172/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 3 letni okres przedawnienia co do roszczeń z umowy kredytu udzielonego przez bank.
Sygn. akt I C 172/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: sekretarz sądowy Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) przeciwko D. B. o zapłatę oddala powództwo I C.172)16 Uzasadnienie Powód (...) w K. wnosił o zasądzenie od pozwanego M. B. kwoty 47.533, 47 złotych, z ustawowymi odsetkami o
Czytaj więcej»

I C 173/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-07-31

Data publikacji: 2019-02-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Administrator hipoteki zabezpieczającej roszczenie obligatariusza działa w imieniu własnym, ale na rzecz obligatariusza. Do zajęcia nieruchomości wierzyciel może swobodnie rozporządzać roszczeniem o czynsz najmu lub dzierżawy.
Sygn. akt I C 173/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Marlena Jaworska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa administratora hipoteki stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności (...) przeciwko (...) spółka z o.o. w K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzec
Czytaj więcej»

I C 181/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie o opłatę za studia prowadzone na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym podlega 2-letniemu terminowi przedawnienia.
Sygn. akt I C 181/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant sekretarz sądowy Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko D. F. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Sp. z o. o. w W. na rzecz pozwanego D. F. kwotę 617 zł (sześćse
Czytaj więcej»

I C 179/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-09-26

Data publikacji: 2019-11-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 179/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Halina Maliszewska Protokolant: stażysta Edyta Baranowska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko D. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej D. P. na rzecz powoda M. K. kwotę 45.300,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100 ) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 182/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zarządca drogi nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku kolizji z łosiem, mimo braku znaku ostrzegawczego A-18b, jeżeli nie miał wiedzy, że droga stanowi szlak migracyjny zwierząt leśnych i do szkody doszłoby nawet wtedy gdyby ustawiono znak ostrzegawczy.
Sygn. akt I C 182/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant sekretarz sądowy Patrycja Lis po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. K. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 1.834 z
Czytaj więcej»

I C 250/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-04-24

Data publikacji: 2019-07-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 250/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Danuta Kozikowska Protokolant: stażysta Edyta Baranowska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko M. K. (dawniej B. ) o zapłatę oddala powództwo. SSR Danuta Kozikowska Sygn. akt I C 250/19 upr. UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 196/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-07-27

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 196/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alicja Tułodziecka Protokolant: sekr. sąd. Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa K. O. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. we W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. we W. na rzecz powoda K. O. kwotę 571,30 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden zł
Czytaj więcej»