Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
150

I C 1162/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-10-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zwrot wartości rynkowej uszkodzonego samochodu po potrąceniu wartości samochodu po wypadku tj. jeżeli nastąpiła szkoda całkowita.
Sygn. akt I C 1162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa S. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda S. S. kwotę 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100), z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

I C 1163/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie musi być adekwatne do rozmiaru doznanej krzywdy przez poszkodowanego.
Sygn. akt I C 1163/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa A. G. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki A. G. kwotę 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100), z ustawowymi odsetkami w wyso
Czytaj więcej»

I C 1166/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-05-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bieg terminu przedawnienia przerywa złożenie pozwu, wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji - czynności wynikające z przepisu art. 123 par. 1 pkt 1 kc.
Sygn. akt I C 1166/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Cecylia Olewińska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko R. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej R. W. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 43.449,38 zł (czterdzieści trzy tysiące c
Czytaj więcej»

I C 1172/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Szerokie pojęcie nazwy "lokatora" zawarte w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, konieczność rozpatrzenia uprawnienia do lokalu socjalnego.
Sygn. akt I C 1172/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Protokolant: sekretarz sądowy Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Miasta i Gminy S. przeciwko T. W. (1) , J. W. , P. W. i D. W. o eksmisję i o zapłatę I nakazuje pozwanym T. W. (1) , J. W. , P. W. i D. W. , aby
Czytaj więcej»

I C 1182/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Istota formy pisemnej zawarcia umowy kontraktacji dla celów dowodowych . Rolnik jest zwolniony z obowiązku wyprodukowania płodów rolnych w wypadku zbyt późnego potwierdzenia zawarcia umowy.
Sygn. akt I C 1182/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko A. T. o zapłatę I powództwo oddala. II zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. w K. na rzecz pozwanego A. T. kwotę 367,75 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem
Czytaj więcej»

I C 1183/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 1183/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w B. przeciwko G. N. o zapłatę I zasądza od pozwanej G. N. na rzecz powoda Banku (...) S.A. w B. kwotę 672,66 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa z
Czytaj więcej»

I C 1212/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedawnienie roszenia o zapłatę na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z art. 118 kc oraz konieczność wykazania wyliczenia wysokości roszczenia przez powoda, który nabył wierzytelność.
Sygn. akt I C 1212/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) przeciwko M. K. o zapłatę powództwo oddala. I C.1212)15 Uzasadnienie Powód (...) we W. wnosił o zasądzenie od pozwanej M. J. kwoty 10.688,92 złote, z ustawowymi odsetkami od d
Czytaj więcej»

I C 1242/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek wypadku komunikacyjnego musi być orzeczone stosownie do rozmiaru naruszeń fizycznych i psychicznych poszkodowanego.
Sygn. akt I C 1242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda K. K. kwotę 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100), z ustawowymi odsetkami w w
Czytaj więcej»

I C 1245/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zarzut przedawnienia jako wypadek szczególnie uzasadniony w rozumieniu art. 102 kpc do odstąpienia od obciążania strony przegrywającej kosztami procesu.
Sygn. akt I C 1245/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. R. (1) , L. R. i S. R. przeciwko (...) Bank S.A. we W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia w całości wykonalności bankowy tytuł
Czytaj więcej»

I C 1304/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-05-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wierzytelności z tytułu umowy bankowej ma obowiązek udowodnić i wykazać ponad wszelką wątpliwość wysokość dochodzonego roszczenia. Nabywca wierzytelności nie będący bankiem nie może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia przez zbywcę będącego bankiem, które nastąpiła w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny.
Sygn. akt: I C 1304/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko B. S. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądzić od powoda (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanego B. S. kwotę 917,00 zł (dziewięćset si
Czytaj więcej»