Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
174

I C 1266/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek przechodnia do zwracania uwagi na nierówności i przeszkody wynika wyłącznie ze wskazań rozsądku i doświadczenia życiowego. Natomiast zarządca drogi ma ustawowy obowiązek dbałości i nawierzchnię drogi i chodnika.
Sygn. akt I C 1266/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant stażysta Katarzyna Kawecka po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki M. W. kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) z odsetkami ustawow
Czytaj więcej»

I C 1228/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-08-09

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kupujący nie odpowiada za ewentualne przekroczenie uprawnień osoby pośredniczącej w zawarciu umowy. Wszelkie roszczenia z tego tytułu sprzedający może kierować w stosunku do osoby wykonującej usługę, pośredniczącej w zawarciu umowy.
Sygn. akt I C 1228/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 09 sierpnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa H. S. przeciwko J. Ż. (1) o zapłatę I powództwo oddala; II nakazuje ściągnąć od powoda H. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kwidzynie kwotę 301,94 zł (trzysta jeden
Czytaj więcej»

I C 1242/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek wypadku komunikacyjnego musi być orzeczone stosownie do rozmiaru naruszeń fizycznych i psychicznych poszkodowanego.
Sygn. akt I C 1242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda K. K. kwotę 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100), z ustawowymi odsetkami w w
Czytaj więcej»

I C 1533/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-07-31

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem żądania odsetek za opóźnienie jest zasadność zasądzenia kwoty głównej, która powinna być stwierdzona prawomocnym orzeczeniem.
Sygn. akt: I C 1533/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2017 r. w Kwidzynie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko I. W. o zapłatę powództwo oddala. SSR Halina Ostafińska-Kołacka Sygn. akt: 1533)16 Uzasadnienie Powód (...) w K. wnosił o zasądzenie od pozwanego I. W. k
Czytaj więcej»

I C 1304/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-05-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wierzytelności z tytułu umowy bankowej ma obowiązek udowodnić i wykazać ponad wszelką wątpliwość wysokość dochodzonego roszczenia. Nabywca wierzytelności nie będący bankiem nie może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia przez zbywcę będącego bankiem, które nastąpiła w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny.
Sygn. akt: I C 1304/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko B. S. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądzić od powoda (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanego B. S. kwotę 917,00 zł (dziewięćset si
Czytaj więcej»

I C 1451/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-02-14

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Termin przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej wynosi 3 lata.
Sygn. akt: I C 1451/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2018 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w G. przeciwko J. S. o zapłatę powództwo oddala. SSR Halina Ostafińska-Kołacka Sygn. akt I C 1451/17 upr. UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą w G. wnosił o zasądze
Czytaj więcej»

I C 1600/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę poszkodowanemu w wyniku wypadku komunikacyjnego nie może stanowić kwoty symbolicznej. Musi stanowić odczuwalną ekonomicznie wartość i być utrzymana w rozsądnych granicach.
Sygn. akt: I C 1600/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 06 grudnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 1607/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1607/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: sekr. sąd. Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w G. przeciwko H. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej H. B. na rzecz powoda (...) w G. kwotę 3.481,12 zł (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden
Czytaj więcej»

I C 1623/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-03-28

Data publikacji: 2018-06-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Szkoda całkowita w pojeździe uszkodzonym na skutek wypadku komunikacyjnego następuje, gdy naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieopłacalna. Wartość szkody wylicza się w różnicy pomiędzy wartością pojazdu na dzień szkody, a wartością pozostałości pojazdu.
Sygn. akt I C 1623/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 8.800,00 zł (osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 9/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić pożyczkodawcy kwotę pożyczki wynikającą z umowy pożyczki i wystawionego weksla.
Sygn. akt: I C 9/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko Z. Ż. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Z. Ż. na rzecz powoda (...) S.A. w B. kwotę 3 674,87 zł (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 87/100
Czytaj więcej»