Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
188

I C 640/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie na skutek wypadku musi być adekwatne do rozstroju zdrowia poszkodowanego i długotrwałości leczenia i nasilenia cierpień bólowych. Nie może stanowić kwoty symulacyjnej,
Sygn. akt I C 640/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Marlena Jaworska po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa E. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda E. K. kwotę 6.300 zł (sześć tysięcy trzysta złotych), z ustawowymi odsetkami od dnia 10
Czytaj więcej»

I C 663/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność jakiej dopuścił się obdarowany po dokonaniu darowizny
Sygn. akt I C 663/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Protokolant: stażysta Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko M. S. o nakazanie złożenia oświadczenia woli I powództwo oddala; II zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2.417 zł (dwa tysiące c
Czytaj więcej»

I C 669/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 669/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Cecylia Olewińska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości „Centrum (...) " Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w S. przeciwko A. P. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda
Czytaj więcej»

I C 672/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-12-27

Data publikacji: 2018-08-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie posiadania może nastąpić w razie samowoli polegającej na fizycznej ingerencji oraz innego naruszenia. Porozumienie co do zakresu prowadzenia działki i jej uprawy i zbiorze plonów z przysługujących części działki nie stanowi naruszenia posiadania.
Sygn. akt: I C 672/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. C. (1) przeciwko W. C. , M. C. (1) , R. C. , S. B. (1) , I. B. , J. B. (1) i J. B. (2) o ochronę naruszonego posiadania 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda J. C. (1) n
Czytaj więcej»

I C 1212/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedawnienie roszenia o zapłatę na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z art. 118 kc oraz konieczność wykazania wyliczenia wysokości roszczenia przez powoda, który nabył wierzytelność.
Sygn. akt I C 1212/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) przeciwko M. K. o zapłatę powództwo oddala. I C.1212)15 Uzasadnienie Powód (...) we W. wnosił o zasądzenie od pozwanej M. J. kwoty 10.688,92 złote, z ustawowymi odsetkami od d
Czytaj więcej»

I C 1228/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-08-09

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kupujący nie odpowiada za ewentualne przekroczenie uprawnień osoby pośredniczącej w zawarciu umowy. Wszelkie roszczenia z tego tytułu sprzedający może kierować w stosunku do osoby wykonującej usługę, pośredniczącej w zawarciu umowy.
Sygn. akt I C 1228/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 09 sierpnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa H. S. przeciwko J. Ż. (1) o zapłatę I powództwo oddala; II nakazuje ściągnąć od powoda H. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kwidzynie kwotę 301,94 zł (trzysta jeden
Czytaj więcej»

I C 1229/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-08-06

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Poza odsetkowe koszty kredytu mieszczące się w limicie określonym w ustawie o kredycie konsumenckim mogą zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 59 par. 2 kc), a także za niewiążące pożyczkodawcę jako sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające jego interesy (art. 385 ze zn. 1 kc).
sygn. akt: I C 1229/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Węgrzyn Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Doroś po rozpoznaniu 6 sierpnia 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko M. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. C. na rzecz powoda (...) z siedzibą we W. 5.053,02 zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 02/100) z od
Czytaj więcej»

I C 1242/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek wypadku komunikacyjnego musi być orzeczone stosownie do rozmiaru naruszeń fizycznych i psychicznych poszkodowanego.
Sygn. akt I C 1242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda K. K. kwotę 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100), z ustawowymi odsetkami w w
Czytaj więcej»

I C 1245/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zarzut przedawnienia jako wypadek szczególnie uzasadniony w rozumieniu art. 102 kpc do odstąpienia od obciążania strony przegrywającej kosztami procesu.
Sygn. akt I C 1245/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. R. (1) , L. R. i S. R. przeciwko (...) Bank S.A. we W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia w całości wykonalności bankowy tytuł
Czytaj więcej»

I C 1304/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-05-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wierzytelności z tytułu umowy bankowej ma obowiązek udowodnić i wykazać ponad wszelką wątpliwość wysokość dochodzonego roszczenia. Nabywca wierzytelności nie będący bankiem nie może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia przez zbywcę będącego bankiem, które nastąpiła w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny.
Sygn. akt: I C 1304/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko B. S. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądzić od powoda (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanego B. S. kwotę 917,00 zł (dziewięćset si
Czytaj więcej»