Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
170

I C 444/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód ma obowiązek przedstawić sposób wykazania należności przy uwzględnieniu wpłat dokonanych przez dłużnika i ściągniętych w postępowaniu egzekucyjnym na rzecz banku jako wierzyciela pierwotnego. Nie może również powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia spowodowanego wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez bank.
Sygn. akt I C 444/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko A. S. o zapłatę powództwo oddala. Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka I.C.444)17 Uzasadnienie Powód (...) we W. wnosił o zasądzenie od p
Czytaj więcej»

I C 360/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-08-17

Data publikacji: 2018-04-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 360/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę oddala powództwo; zasądza od powoda J. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 7.054,97 zł (siedem tysięcy p
Czytaj więcej»

I C 372/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli nastąpi szkoda całkowita w pojeździe na skutek wypadku komunikacyjnego, poszkodowanemu przysługuje wypłata od ubezpieczyciela różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu sprzed szkody a pozostałością pojazdu po szkodzie.
Sygn. akt I C 372/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa P. M. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. M. kwotę 5.200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) wraz z
Czytaj więcej»

I C 362/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 362/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 roku . Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa M. D. przeciwko M. G. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powódki M. D. na rzecz pozwanego M. G. kwotę 1 217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych), tytułem
Czytaj więcej»

I C 370/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-08-12

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: naruszenie dobra osobistego w zakresie przetwarzania danych osobowych podczas wpisu do BIK-u
Sygn. akt I C 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant stażysta Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa S. N. przeciwko (...) w K. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w K. na rzecz powoda S. N. kwotę 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 382/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-12-18

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ugoda sądowa na mocy której jedna ze stron ugody zobowiązała się do opróżnienia terenu przez rozebranie konkretnego obiektu na gruncie, powinna być tak intepretowana, aby ustalić zgodny zamiast stron ugody, Rozebranie obiektu i postawienie przez zobowiązanych następnego podobnego obiektu przeczy zawartej ugodzie sądowej. Dlatego żądanie (...)
Sygn. akt: I C 382/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Doroś po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa R. P. i M. P. (1) przeciwko J. J. (1) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I oddala powództwo; II zasądza solidarnie od powodów R. P. i M. P. (1) na rzecz pozwa
Czytaj więcej»

I C 388/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-10-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla ustalenia czy doszło do naruszenia dobra osobistego decydujące znaczenie mają kryteria obiektywne a nie subiektywne.
Sygn. akt I C 388/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant – stażysta Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa L. O. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w S. o zapłatę I oddala powództwo; II przyznaje radcy pr. K. K. (1) od Skarbu Państwa – Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

I C 398/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-02-10

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli powód po przymusowym wyegzekwowaniu świadczenia od pozwanego na podstawie nakazu zapłaty, który utracił moc, podtrzymuje żądanie pozwu, Sąd oddala powództwo nie badając merytorycznej zasadności roszczenia.
Sygn. akt I C 398/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant: sekretarz sądowy Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko M. Z. o zapłatę oddala powództwo. SSR Halina Maliszewska Sygn. akt I C 398/15 upr UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą w W. wystąpił d
Czytaj więcej»

I C 404/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-05-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Schorzenia doznane przez pokrzywdzonego w wypadku komunikacyjnym muszą mieć ścisły związek ze skutkami wypadku. Tylko wtedy zasadne jest żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Sygn. akt I C 404/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa G. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda G. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. w S. kwotę 3.617,00 zł (trzy tysiące sześćset siede
Czytaj więcej»

I C 448/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 448/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko A. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. B. na rzecz powoda (...) w W. kwotę 1.080,01 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych 01/100)
Czytaj więcej»