Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
187

I C 878/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie ma prawa powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia spowodowanego wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
Sygn. akt I C 878/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko G. W. o zapłatę powództwo oddala. Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Sygn. akt I C 878/16 UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 928/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-03-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przedawniają się z upływem lat trzech od daty wymagalności. Roszczenie nabywcy wierzytelności z tytułu kary umownej związanej z brakiem zwrotu dekodera związanego z wykonywaniem usług telekomunikacyjnych przedawnia się z upływem lat trzech od daty wypowiedzenia umowy.
Sygn. akt: I C 928/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko R. Ł. o zapłatę powództwo oddala. SSR Halina Ostafińska-Kołacka I C. 928)17 Uzasadnienie Powód (...) Spółka z o.o. w W. wnosił o zasądzen
Czytaj więcej»

I C 969/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kredytobiorca ma obowiązek spłacić zaległość z tytułu umowy kredytowej. Spłata kredytu jest zasadna tylko wtedy gdy dochodzi do spłaty zadłużenia w zasądzonym terminie.
Sygn. akt: I C 969/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku S.A we W. przeciwko A. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. B. na rzecz powoda (...) Bank S.A we W. kwotę 17 008,66 zł (siedemnaście tysięcy osiem złotyc
Czytaj więcej»

I C 976/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-11-08

Data publikacji: 2020-01-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bierna legitymacja w procesie cywilnym przysługuje faktycznie władającym nieruchomością.
Sygn. akt: I C 976/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Weronika Orlich po rozpoznaniu w dniu 25 października 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Miasta i Gminy P. przeciwko S. K. o wydanie nieruchomości I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 1.817 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście z
Czytaj więcej»

I C 1012/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwany ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić poszkodowanemu celowe w danych okolicznościach koszty naprawy samochodu celem przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody.
Sygn. akt I C 1012/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa K. K. przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda K. K. kwotę 3 794,19 zł (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 19/100) wraz z
Czytaj więcej»

I C 1054/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-02-12

Data publikacji: 2018-12-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić poszkodowanemu celowe i uzasadnione koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku. Sprzedaż przez poszkodowanego samochodu za kwotę niższą niż wartość rynkowa uszkodzonego pojazdu nie uprawnia powoda do żądania zwrotu różnicy ceny od pozwanego ubezpieczyciela.
Sygn. akt I C 1054/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. G. przeciwko (...) S.A. w W. i (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda Ł. G. kwotę 2.827,35 zł (dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem
Czytaj więcej»

I C 1048/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skorzystanie z zarzutu potrącenia wymaga wyraźnego i stanowczego oświadczenia o dokonaniu potrącenia przez skarżącego.
Sygn. akt I C 1048/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Cecylia Olewińska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Miasta i Gminy P. przeciwko E. S. i K. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oddala powództwo. SSR Alicja Tułodziecka Sygn. akt I C 1048/15 UZASADNI
Czytaj więcej»

I C 1058/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej leży tylko na ubezpieczającym, czyli osobie zawierającej umowę ubezpieczenia.
Sygn. akt I C 1058/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) w W. przeciwko M. P. o zapłatę I powództwo oddala; II nakazuje powodowi (...) w W. uiścić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kwidzynie kwotę 528,90 zł (pięćset dwadzieś
Czytaj więcej»

I C 1060/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawomocny wpis w księdze wieczystej nie może być podważony przez wniesienie środka odwoławczego w postępowaniu wieczystoksięgowym.
Sygn. akt I C 1060/16 WYROK ZAOCZNY w stosunku do W. C. , R. M. , E. C. , K. C. i J. C. (1) W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa K. M. przeciwko Z. B. (1) , W. C. , Z. B. (2) , K. B. , M. O. , R. M. , A. M. (1) ,
Czytaj więcej»

I C 1089/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1089/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Cecylia Olewińska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko J. I. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1089/15 upr. UZASADNIENIE Powód M. K. (1) w pozwie wniesionym przeciwko J. I. domagał
Czytaj więcej»