Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
184

I C 522/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bezpodstawne wzbogacenie zachodzi tylko wtedy, gdy osoba wzbogacona uzyskała korzyść majątkową bez podstawy prawnej. Na zasadach ogólnych powód ma obowiązek udowodnić zasadność i wysokość roszczenia.
Sygn. akt I C 522/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa J. W. przeciwko A. S. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda J. W. na rzecz pozwanego A. S. kwotę 3 617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych 00/100), ty
Czytaj więcej»

I C 541/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu spoczywa na najemcach a nie na domownikach korzystających z lokalu na zasadzie użyczenia.
Sygn. akt I C 541/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 06 lipca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa Miasta K. przeciwko R. K. (1) , K. K. (1) i M. K. (1) o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda Miasta K. na rzecz pozwanych K. K. (1) i M. K. (1) solidarnie kwotę 4 817,00 zł
Czytaj więcej»

I C 609/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej ma na celu pokrycie przez ubezpieczyciela wszelkich kosztów naprawy samochodu zmierzających do przywrócenia do stanu sprzed szkody.
Sygn. akt I C 609/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa K. J. i A. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. solidarnie na rzecz powodów K. J. i A. D. kwotę 7.818,65 zł (siedem tysięcy osiemset osiemnaście
Czytaj więcej»

I C 640/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie na skutek wypadku musi być adekwatne do rozstroju zdrowia poszkodowanego i długotrwałości leczenia i nasilenia cierpień bólowych. Nie może stanowić kwoty symulacyjnej,
Sygn. akt I C 640/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Marlena Jaworska po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa E. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda E. K. kwotę 6.300 zł (sześć tysięcy trzysta złotych), z ustawowymi odsetkami od dnia 10
Czytaj więcej»

I C 669/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 669/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Cecylia Olewińska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości „Centrum (...) " Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w S. przeciwko A. P. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda
Czytaj więcej»

I C 663/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność jakiej dopuścił się obdarowany po dokonaniu darowizny
Sygn. akt I C 663/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Protokolant: stażysta Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko M. S. o nakazanie złożenia oświadczenia woli I powództwo oddala; II zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2.417 zł (dwa tysiące c
Czytaj więcej»

I C 672/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-12-27

Data publikacji: 2018-08-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie posiadania może nastąpić w razie samowoli polegającej na fizycznej ingerencji oraz innego naruszenia. Porozumienie co do zakresu prowadzenia działki i jej uprawy i zbiorze plonów z przysługujących części działki nie stanowi naruszenia posiadania.
Sygn. akt: I C 672/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. C. (1) przeciwko W. C. , M. C. (1) , R. C. , S. B. (1) , I. B. , J. B. (1) i J. B. (2) o ochronę naruszonego posiadania 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda J. C. (1) n
Czytaj więcej»

I C 672/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-03-07

Data publikacji: 2020-01-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Po upływie pewnego okresu czasu użytkowania w celu przywrócenia pojazdu mechanicznego do stanu technicznego sprzed powstania szkody dopuszczalne jest użycie części nowych fabrycznie tzw. alternatywnych (zastępczych).
Sygn. akt: I C 672/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Węgrzyn Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu 21 lutego 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda J. B. 2 216,96 zł (dwa tysiące dwieście szesnaście złotych 96/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1
Czytaj więcej»

I C 691/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest niezależna od jego wiedzy, że rzecz jest wadliwa.
Sygn. akt I C 691/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant stażysta Katarzyna Kawecka po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko K. Ć. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. Ć. na rzecz powoda M. C. kwotę 19.300 zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych 00/100) wraz z odsetka
Czytaj więcej»

I C 698/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie dobra osobistego poprzez zerwanie więzi emocjonalnej na skutek śmierci osoby bliskiej jako podstawa żądania zadośćuczynienia pieniężnego.
Sygn. akt I C 698/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki E. K. kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/
Czytaj więcej»