Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
103

I Ns 1563/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-10-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 1563/15 POSTANOWIENIE Dnia 28 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska – Kołacka Protokolant stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku M. R. przy uczestnictwie J. H. (1) o dział spadku i podział majątku postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego byłych małżonków M. R. i A. J. (1) wchodzi lokal mieszkalny położony w S.
Czytaj więcej»

I C 444/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód ma obowiązek przedstawić sposób wykazania należności przy uwzględnieniu wpłat dokonanych przez dłużnika i ściągniętych w postępowaniu egzekucyjnym na rzecz banku jako wierzyciela pierwotnego. Nie może również powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia spowodowanego wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez bank.
Sygn. akt I C 444/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko A. S. o zapłatę powództwo oddala. Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka I.C.444)17 Uzasadnienie Powód (...) we W. wnosił o zasądzenie od p
Czytaj więcej»

I C 352/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 352/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alicja Tułodziecka Protokolant: sekr. sąd. Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko R. M. o zapłatę oddala powództwo. SSR Alicja Tułodziecka Sygn. akt I C 352/17 UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą we W. w pozwie wniesionym przeciwko R. M. do
Czytaj więcej»

I C 1749/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest wykazanie i udowodnienie zasadności należności głównej.
Sygn. akt I C 1749/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko M. L. o zapłatę powództwo oddala. Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Sygn. akt I C 1749/16 upr. UZASADNIENIE Powód (...) z s
Czytaj więcej»

I C 1276/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-09-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1276/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: sekr. sąd. Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa W. O. przeciwko C. S. i E. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. S. na rzecz powoda W. O. kwotę 8.750 zł (osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) wraz z ustaw
Czytaj więcej»

I C 1196/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-09-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty pożyczki na rzecz pożyczkobiorcy. Źródłem zobowiązania może może być również weksel stanowiący zabezpieczenie umowy pożyczki. Z powodu złej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy zasądzona należność może być rozłożona na raty.
Sygn. akt I C 1196/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko J. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. W. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 3.806,70 zł (trzy tysiące osiemset sześć złotych 70/10
Czytaj więcej»

I C 182/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zarządca drogi nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku kolizji z łosiem, mimo braku znaku ostrzegawczego A-18b, jeżeli nie miał wiedzy, że droga stanowi szlak migracyjny zwierząt leśnych i do szkody doszłoby nawet wtedy gdyby ustawiono znak ostrzegawczy.
Sygn. akt I C 182/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant sekretarz sądowy Patrycja Lis po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. K. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 1.834 z
Czytaj więcej»

I C 1249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Właściciel samochodu, który nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia OC i sprawca szkody, który spowodował szkodę będąc pod wpływem alkoholu są obowiązani solidarnie do zwrotu wypłaconego odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Sygn. akt I C 1249/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 08 maja 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko J. W. i A. M. o zapłatę I zasądza od pozwanych J. W. i A. M. solidarnie na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 1.712,54 zł (jeden tysiąc siedemset dwana
Czytaj więcej»

I C 1614/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odbiorcy usług telekomunikacyjnych zobowiązani są do zapłaty za dostarczanie usług zgodnie z umową. W wypadku szczególnej sytuacji materialnej zapłata może zostać rozłożona na raty.
Sygn. akt I C 1614/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko B. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. D. na rzecz powoda (...) z siedzibą we W. kwotę 3.813,09 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście złotych 09/100); II n
Czytaj więcej»

I Ns 681/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 681/15 POSTANOWIENIE Dnia 17 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: Stażysta Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 06 maja 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem R. K. i D. K. o ustanowienie służebności przesyłu 1 oddala wniosek, 2 zasądza od wnioskodawcy (...) S.A. w G. na rzecz uczestników R. K. i D. K. solidarnie kwotę 2
Czytaj więcej»