Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
72

I C 1228/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-08-09

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kupujący nie odpowiada za ewentualne przekroczenie uprawnień osoby pośredniczącej w zawarciu umowy. Wszelkie roszczenia z tego tytułu sprzedający może kierować w stosunku do osoby wykonującej usługę, pośredniczącej w zawarciu umowy.
Sygn. akt I C 1228/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 09 sierpnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa H. S. przeciwko J. Ż. (1) o zapłatę I powództwo oddala; II nakazuje ściągnąć od powoda H. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kwidzynie kwotę 301,94 zł (trzysta jeden
Czytaj więcej»

I C 485/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-01

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 485/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 01 czerwca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. R. (1) przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki M. R. (1) kwotę 32.000,00 zł ( trzydzieści dwa tysiące złotych
Czytaj więcej»

I C 484/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bank prowadzi działalność gospodarczą w ramach udzielania pożyczek i kredytów. Termin przedawnienia roszczeń z tego tytułu wynosi 3 lata.
Sygn. akt I C 484/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 07 grudnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) Bank (...) S.A. przeciwko R. L. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 484/16 upr. UZASADNIENIE Powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. wnosił o zasądzenie od pozwane
Czytaj więcej»

I C 512/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 512/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. F. przeciwko H. M. o wydanie nieruchomości I nakazuje pozwanej H. M. , aby opuściła i opróżniła ze swoich rzeczy oraz wydała w stanie wolnym powódce
Czytaj więcej»

I C 1242/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek wypadku komunikacyjnego musi być orzeczone stosownie do rozmiaru naruszeń fizycznych i psychicznych poszkodowanego.
Sygn. akt I C 1242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda K. K. kwotę 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100), z ustawowymi odsetkami w w
Czytaj więcej»

I C 878/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie ma prawa powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia spowodowanego wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
Sygn. akt I C 878/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko G. W. o zapłatę powództwo oddala. Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Sygn. akt I C 878/16 UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 449/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 449/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant sekr. sąd. staż. Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda S. S. kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych
Czytaj więcej»

I Ns 1641/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 1641/15 POSTANOWIENIE Dnia 21 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku J. P. z udziałem P. K. i Miasta K. o zniesienie współwłasności I oddala wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości; II zasądza od uczestnika P. K. na rzecz wnioskodawczyni J. P
Czytaj więcej»

I C 843/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 843/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko G. R. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 843/16 upr. UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą w W. w pozwie złożonym
Czytaj więcej»

I C 706/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 706/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa E. I. przeciwko (...) S.A. w G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I oddala powództwo, II odstępuje od obciążania powoda kosztami pr
Czytaj więcej»