Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
275

I Ns 477/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2020-10-07

Data publikacji: 2021-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 477/19 POSTANOWIENIE Dnia 07 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Danuta Kozikowska Protokolant: sekretarz sądowy Edyta Baranowska po rozpoznaniu w dniu 07 października 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem R. O. i Skarbu Państwa -Starosty (...) o zasiedzenie służebności postanawia: I stwierdzić, że (...) S.A. w G. nabyła przez zasiedzenie z dniem 06 grudnia 2010 r. sł
Czytaj więcej»

I Ns 493/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2020-12-30

Data publikacji: 2021-08-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 493/18 zagr POSTANOWIENIE Dnia 30 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Halina Maliszewska Protokolant: sekretarz sądowy Weronika Orlich po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku M. W. z udziałem J. K. i M. D. o dział spadku I ustala, że w skład spadku po H. W. wchodzą: 1 udział w wysokości ¾ części w prawie własności działki gruntu nr (...) zabudowanej budynkiem mieszkal
Czytaj więcej»

I Ns 547/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2021-10-05

Data publikacji: 2022-05-11

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I Ns 547/20 POSTANOWIENIE Dnia 05 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Danuta Kozikowska po rozpoznaniu w dniu 05 października 2021 r. w Kwidzynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. z udziałem I. J. o stwierdzenie nabycia spadku po B. J. postanawia: I stwierdzić, że spadek po B. J. , zmarłym dnia 21 marca 2017r. w K. , którego ostatnim miejscem stałego pobytu był K. na pod
Czytaj więcej»

I Ns 1242/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie o ustanowienie służebności bierze się pod rozwagę zarzut zasiedzenia służebności podniesiony przez uczestnika. Ustanowienie służebności staje się bezprzedmiotowe jeżeli doszło do zasiedzenia służebności.
Sygn. akt I Ns 1242/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku M. S. z udziałem (...) Sp. z o.o. w G. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I wniosek oddalić; II zasądzić od wnioskodawcy M. S. na rzecz uczestnika (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 25
Czytaj więcej»

I Ns 1292/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Spadkobiercy uprawnieni do dziedziczenia ustawowego z dobrodziejstwem inwentarza, nawet wtedy gdy nie złożyli oświadczenia spadkowego, gdy do kręgu spadkobierców należą małoletnie dzieci.
Sygn. akt I Ns 1292/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska- Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w K. przy uczestnictwie A. K. , P. K. i D. K. o stwierdzenie nabycia spadku po W. K. postanawia: I stwierdzić, że spadek po W. K. , zmarłym w dniu
Czytaj więcej»

I C 1098/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obdarowany nie ma obowiązku zwrotu korzyści jeżeli mógł przypuszczać, że korzyść mu się nie należy lub zużył korzyść.
Sygn. akt I C 1098/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko B. M. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanej B. M. kwotę 1.217,00 zł (jeden tysiąc dwi
Czytaj więcej»

I C 1099/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Strona domagająca się wydania nieruchomości musi wykazać, że pozwany faktycznie włada nieruchomością bez tytułu prawnego. Legitymacja bierna przysługuje temu kto faktycznie włada nieruchomością.
Sygn. akt I C 1099/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Cecylia Olewińska po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Miasta i Gminy P. przeciwko J. D. o wydanie nieruchomości 1 nakazuje pozwanemu J. D. , aby wydał powódce Miastu i Gminie P. nieruchomość oznaczoną jako dział
Czytaj więcej»

I C 1117/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wszczęcie egzekucji przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nie przerywa biegu przedawnienia do dochodzenia roszczenia przed Sądem przez nabywcę wierzytelności (nie będącego bankiem).
Sygn. akt I C 1117/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant sekretarz sądowy Patrycja Lis po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko Z. L. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1117/16 upr. UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą we W. wystąpił w dniu 28 września 2016
Czytaj więcej»

I C 1146/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1146/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant sekretarz sądowy Patrycja Lis po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko J. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1146/16 upr UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. S.K.A. z
Czytaj więcej»

I C 1148/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wierzytelności ma obowiązek wykazać ponad wszelką wątpliwość fakt nabycia wierzytelności wynikający z konkretnej umowy kredytowej oraz wykazać wysokość roszczenia przy uwzględnieniu należności spłaconych już przez kredytobiorcę na rzecz wierzyciela pierwotnego.
Sygn. akt I C 1148/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: sekretarz sądowy Patrycja Lis po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w G. przeciwko B. K. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt: I.C. 1148)16 Uzasadnienie Powód (...) w G. wnosił o zasądzenie od pozwanej B. K. kwoty 6.188, 82 zło
Czytaj więcej»