Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
200

I C 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 29/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: staż. Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa T. W. i A. W. przeciwko W. K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I w całości pozbawia wykonalności postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 list
Czytaj więcej»

I C 52/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Konieczność rozważenia przez przedsiębiorcę przesyłowego wniosku osoby pobierającej prąd o zmianę taryfy dostawczej.
Sygn. akt I C 52/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) S.A. w G. przeciwko K. D. o zapłatę powództwo oddala. Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka I C. 52)16 Uzasadnienie Powód (...) S.A. z siedziba w G. wnosił o za
Czytaj więcej»

I C 53/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O przeznaczeniu lokalu decyduje właściciel jako wynajmujący w umowie najmu, Samo dokonanie nakładów adaptacyjnych celem przekształcenia lokalu użytkowego na lokal mieszkalny bez zgody wynajmującego nie zmienia przeznaczenia lokalu.
Sygn. akt I C 53/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w D. przeciwko Z. K. o eksmisję I nakazuje pozwanemu Z. K. , aby opuścił i opróżnił ze swoich rzeczy lokal użytkowy położony
Czytaj więcej»

I C 74/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 74/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) z/s w W. przeciwko W. J. o zapłatę powództwo oddala. I.C.74)16 Uzasadnienie Powód (...) z siedzibą w W. wnosił o zasądzenie od pozwanej W. J. kwoty 39.353,15 złotych, z umow
Czytaj więcej»

I C 92/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-06-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odszkodowanie z tytułu wypadku na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia jest zależne od wysokości ustalonego uszczerbku na zdrowiu.
Sygn. akt I C 92/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa D. C. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. C. (1) kwotę 1 250 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), z ustaw
Czytaj więcej»

I C 96/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 96/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko P. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. M. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 1.026,95 zł (jeden tysiąc dwadzieścia sześć złotych 95/10
Czytaj więcej»

I C 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W wypadkach ciężkiej sytuacji materialnej zobowiązanego należność wynikająca z umowy kredytu może być rozłożona na raty
Sygn. akt I C 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z/s w W. przeciwko L. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. S. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 2.918,65 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych 6
Czytaj więcej»

I C 165/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 165/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o. o. w K. przeciwko E. M. o zapłatę powództwo oddala. SSR Halina Ostafińska-Kołacka Sygn. akt I C 165/17 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w K. wnos
Czytaj więcej»

I C 173/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-07-31

Data publikacji: 2019-02-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Administrator hipoteki zabezpieczającej roszczenie obligatariusza działa w imieniu własnym, ale na rzecz obligatariusza. Do zajęcia nieruchomości wierzyciel może swobodnie rozporządzać roszczeniem o czynsz najmu lub dzierżawy.
Sygn. akt I C 173/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Marlena Jaworska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa administratora hipoteki stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności (...) przeciwko (...) spółka z o.o. w K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzec
Czytaj więcej»

I C 172/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 3 letni okres przedawnienia co do roszczeń z umowy kredytu udzielonego przez bank.
Sygn. akt I C 172/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: sekretarz sądowy Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) przeciwko D. B. o zapłatę oddala powództwo I C.172)16 Uzasadnienie Powód (...) w K. wnosił o zasądzenie od pozwanego M. B. kwoty 47.533, 47 złotych, z ustawowymi odsetkami o
Czytaj więcej»