Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
83

I C 52/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Konieczność rozważenia przez przedsiębiorcę przesyłowego wniosku osoby pobierającej prąd o zmianę taryfy dostawczej.
Sygn. akt I C 52/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) S.A. w G. przeciwko K. D. o zapłatę powództwo oddala. Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka I C. 52)16 Uzasadnienie Powód (...) S.A. z siedziba w G. wnosił o za
Czytaj więcej»

I C 172/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 3 letni okres przedawnienia co do roszczeń z umowy kredytu udzielonego przez bank.
Sygn. akt I C 172/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: sekretarz sądowy Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) przeciwko D. B. o zapłatę oddala powództwo I C.172)16 Uzasadnienie Powód (...) w K. wnosił o zasądzenie od pozwanego M. B. kwoty 47.533, 47 złotych, z ustawowymi odsetkami o
Czytaj więcej»

I C 296/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek zapłaty należności za usługi telekomunikacyjne z możliwością rozłożenia na raty.
Sygn. akt I C 296/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Monika Krzeszowska po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) Sp. z o.o. przeciwko B. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. D. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 2.187,15 zł (dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 15/100); II
Czytaj więcej»

I C 181/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie o opłatę za studia prowadzone na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym podlega 2-letniemu terminowi przedawnienia.
Sygn. akt I C 181/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant sekretarz sądowy Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko D. F. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Sp. z o. o. w W. na rzecz pozwanego D. F. kwotę 617 zł (sześćse
Czytaj więcej»

I C 372/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli nastąpi szkoda całkowita w pojeździe na skutek wypadku komunikacyjnego, poszkodowanemu przysługuje wypłata od ubezpieczyciela różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu sprzed szkody a pozostałością pojazdu po szkodzie.
Sygn. akt I C 372/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa P. M. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. M. kwotę 5.200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) wraz z
Czytaj więcej»

I C 541/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu spoczywa na najemcach a nie na domownikach korzystających z lokalu na zasadzie użyczenia.
Sygn. akt I C 541/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 06 lipca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa Miasta K. przeciwko R. K. (1) , K. K. (1) i M. K. (1) o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda Miasta K. na rzecz pozwanych K. K. (1) i M. K. (1) solidarnie kwotę 4 817,00 zł
Czytaj więcej»

I C 663/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność jakiej dopuścił się obdarowany po dokonaniu darowizny
Sygn. akt I C 663/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Protokolant: stażysta Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko M. S. o nakazanie złożenia oświadczenia woli I powództwo oddala; II zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2.417 zł (dwa tysiące c
Czytaj więcej»

I C 669/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 669/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Cecylia Olewińska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości „Centrum (...) " Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w S. przeciwko A. P. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda
Czytaj więcej»

I C 691/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest niezależna od jego wiedzy, że rzecz jest wadliwa.
Sygn. akt I C 691/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant stażysta Katarzyna Kawecka po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko K. Ć. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. Ć. na rzecz powoda M. C. kwotę 19.300 zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych 00/100) wraz z odsetka
Czytaj więcej»

I C 698/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie dobra osobistego poprzez zerwanie więzi emocjonalnej na skutek śmierci osoby bliskiej jako podstawa żądania zadośćuczynienia pieniężnego.
Sygn. akt I C 698/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki E. K. kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/
Czytaj więcej»