Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
130

I C 74/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 74/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) z/s w W. przeciwko W. J. o zapłatę powództwo oddala. I.C.74)16 Uzasadnienie Powód (...) z siedzibą w W. wnosił o zasądzenie od pozwanej W. J. kwoty 39.353,15 złotych, z umow
Czytaj więcej»

I C 92/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-06-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odszkodowanie z tytułu wypadku na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia jest zależne od wysokości ustalonego uszczerbku na zdrowiu.
Sygn. akt I C 92/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa D. C. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. C. (1) kwotę 1 250 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), z ustaw
Czytaj więcej»

I C 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W wypadkach ciężkiej sytuacji materialnej zobowiązanego należność wynikająca z umowy kredytu może być rozłożona na raty
Sygn. akt I C 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z/s w W. przeciwko L. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. S. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 2.918,65 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych 6
Czytaj więcej»

I C 96/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 96/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko P. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. M. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 1.026,95 zł (jeden tysiąc dwadzieścia sześć złotych 95/10
Czytaj więcej»

I C 165/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 165/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o. o. w K. przeciwko E. M. o zapłatę powództwo oddala. SSR Halina Ostafińska-Kołacka Sygn. akt I C 165/17 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w K. wnos
Czytaj więcej»

I C 196/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-07-27

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 196/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alicja Tułodziecka Protokolant: sekr. sąd. Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa K. O. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. we W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. we W. na rzecz powoda K. O. kwotę 571,30 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden zł
Czytaj więcej»

I C 296/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek zapłaty należności za usługi telekomunikacyjne z możliwością rozłożenia na raty.
Sygn. akt I C 296/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Monika Krzeszowska po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) Sp. z o.o. przeciwko B. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. D. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 2.187,15 zł (dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 15/100); II
Czytaj więcej»

I C 360/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-08-17

Data publikacji: 2018-04-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 360/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę oddala powództwo; zasądza od powoda J. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 7.054,97 zł (siedem tysięcy p
Czytaj więcej»

I C 362/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 362/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 roku . Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa M. D. przeciwko M. G. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powódki M. D. na rzecz pozwanego M. G. kwotę 1 217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych), tytułem
Czytaj więcej»

I C 370/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-08-12

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: naruszenie dobra osobistego w zakresie przetwarzania danych osobowych podczas wpisu do BIK-u
Sygn. akt I C 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant stażysta Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa S. N. przeciwko (...) w K. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w K. na rzecz powoda S. N. kwotę 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»