Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
207

I C 1229/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-08-06

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Poza odsetkowe koszty kredytu mieszczące się w limicie określonym w ustawie o kredycie konsumenckim mogą zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 59 par. 2 kc), a także za niewiążące pożyczkodawcę jako sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające jego interesy (art. 385 ze zn. 1 kc).
sygn. akt: I C 1229/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Węgrzyn Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Doroś po rozpoznaniu 6 sierpnia 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko M. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. C. na rzecz powoda (...) z siedzibą we W. 5.053,02 zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 02/100) z od
Czytaj więcej»

I C 1242/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek wypadku komunikacyjnego musi być orzeczone stosownie do rozmiaru naruszeń fizycznych i psychicznych poszkodowanego.
Sygn. akt I C 1242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda K. K. kwotę 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100), z ustawowymi odsetkami w w
Czytaj więcej»

I C 1266/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek przechodnia do zwracania uwagi na nierówności i przeszkody wynika wyłącznie ze wskazań rozsądku i doświadczenia życiowego. Natomiast zarządca drogi ma ustawowy obowiązek dbałości i nawierzchnię drogi i chodnika.
Sygn. akt I C 1266/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant stażysta Katarzyna Kawecka po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki M. W. kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) z odsetkami ustawow
Czytaj więcej»

I C 1533/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-07-31

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem żądania odsetek za opóźnienie jest zasadność zasądzenia kwoty głównej, która powinna być stwierdzona prawomocnym orzeczeniem.
Sygn. akt: I C 1533/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2017 r. w Kwidzynie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko I. W. o zapłatę powództwo oddala. SSR Halina Ostafińska-Kołacka Sygn. akt: 1533)16 Uzasadnienie Powód (...) w K. wnosił o zasądzenie od pozwanego I. W. k
Czytaj więcej»

I C 1600/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę poszkodowanemu w wyniku wypadku komunikacyjnego nie może stanowić kwoty symbolicznej. Musi stanowić odczuwalną ekonomicznie wartość i być utrzymana w rozsądnych granicach.
Sygn. akt: I C 1600/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 06 grudnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 1607/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1607/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: sekr. sąd. Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w G. przeciwko H. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej H. B. na rzecz powoda (...) w G. kwotę 3.481,12 zł (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden
Czytaj więcej»

I C 1681/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-10-28

Data publikacji: 2020-01-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na Banku ciąży obowiązek zastosowania procedur wynikających z przepisu art. 75c ustawy Prawo bankowe przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu.
Sygn. akt: I C 1681/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Alicja Tułodziecka Protokolant: sekretarz sądowy Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. w W. przeciwko M. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset siedem
Czytaj więcej»

I C 1623/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-03-28

Data publikacji: 2018-06-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Szkoda całkowita w pojeździe uszkodzonym na skutek wypadku komunikacyjnego następuje, gdy naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieopłacalna. Wartość szkody wylicza się w różnicy pomiędzy wartością pojazdu na dzień szkody, a wartością pozostałości pojazdu.
Sygn. akt I C 1623/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 8.800,00 zł (osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 1704/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2020-06-16

Data publikacji: 2020-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1704/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Danuta Kozikowska Protokolant: sekretarz sądowy Edyta Baranowska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w S. o zapłatę I oddala powództwo; II odrzuca pozew w części za okres od 20 czerwca 2018 roku do 08 sierpnia 2018 rok
Czytaj więcej»

I C 1950/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-12-19

Data publikacji: 2020-08-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Szkoda jest podstawową przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Szkoda to uszczerbek w dobrach chronionych, doznany przez poszkodowanego wbrew jego woli.
Sygn. akt: I C 1950/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Weronika Orlich po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w G. przeciwko R. T. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów pro
Czytaj więcej»