Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
92

I C 1183/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 1183/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w B. przeciwko G. N. o zapłatę I zasądza od pozwanej G. N. na rzecz powoda Banku (...) S.A. w B. kwotę 672,66 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa z
Czytaj więcej»

I C 1182/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Istota formy pisemnej zawarcia umowy kontraktacji dla celów dowodowych . Rolnik jest zwolniony z obowiązku wyprodukowania płodów rolnych w wypadku zbyt późnego potwierdzenia zawarcia umowy.
Sygn. akt I C 1182/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko A. T. o zapłatę I powództwo oddala. II zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. w K. na rzecz pozwanego A. T. kwotę 367,75 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem
Czytaj więcej»

I C 1212/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedawnienie roszenia o zapłatę na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z art. 118 kc oraz konieczność wykazania wyliczenia wysokości roszczenia przez powoda, który nabył wierzytelność.
Sygn. akt I C 1212/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) przeciwko M. K. o zapłatę powództwo oddala. I C.1212)15 Uzasadnienie Powód (...) we W. wnosił o zasądzenie od pozwanej M. J. kwoty 10.688,92 złote, z ustawowymi odsetkami od d
Czytaj więcej»

I C 398/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-02-10

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli powód po przymusowym wyegzekwowaniu świadczenia od pozwanego na podstawie nakazu zapłaty, który utracił moc, podtrzymuje żądanie pozwu, Sąd oddala powództwo nie badając merytorycznej zasadności roszczenia.
Sygn. akt I C 398/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant: sekretarz sądowy Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko M. Z. o zapłatę oddala powództwo. SSR Halina Maliszewska Sygn. akt I C 398/15 upr UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą w W. wystąpił d
Czytaj więcej»

I C 1172/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Szerokie pojęcie nazwy "lokatora" zawarte w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, konieczność rozpatrzenia uprawnienia do lokalu socjalnego.
Sygn. akt I C 1172/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Protokolant: sekretarz sądowy Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Miasta i Gminy S. przeciwko T. W. (1) , J. W. , P. W. i D. W. o eksmisję i o zapłatę I nakazuje pozwanym T. W. (1) , J. W. , P. W. i D. W. , aby
Czytaj więcej»

I C 1099/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Strona domagająca się wydania nieruchomości musi wykazać, że pozwany faktycznie włada nieruchomością bez tytułu prawnego. Legitymacja bierna przysługuje temu kto faktycznie włada nieruchomością.
Sygn. akt I C 1099/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Cecylia Olewińska po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Miasta i Gminy P. przeciwko J. D. o wydanie nieruchomości 1 nakazuje pozwanemu J. D. , aby wydał powódce Miastu i Gminie P. nieruchomość oznaczoną jako dział
Czytaj więcej»

I C 22/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacze rachunku bankowego mają obowiązek zwrotu należności z odsetkami pozostałej w związku z wywiązaniem się z umowy rachunku bankowego.
Sygn. akt I C 22/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 września 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w B. przeciwko A. C. i Z. C. o zapłatę I zasądza od pozwanych A. C. i Z. C. solidarnie na rzecz powoda Banku (...) S.A. w B. kwotę 411,49 zł (czteryst
Czytaj więcej»

I C 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 29/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: staż. Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa T. W. i A. W. przeciwko W. K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I w całości pozbawia wykonalności postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 list
Czytaj więcej»

I C 52/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Konieczność rozważenia przez przedsiębiorcę przesyłowego wniosku osoby pobierającej prąd o zmianę taryfy dostawczej.
Sygn. akt I C 52/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) S.A. w G. przeciwko K. D. o zapłatę powództwo oddala. Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka I C. 52)16 Uzasadnienie Powód (...) S.A. z siedziba w G. wnosił o za
Czytaj więcej»

I C 74/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 74/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) z/s w W. przeciwko W. J. o zapłatę powództwo oddala. I.C.74)16 Uzasadnienie Powód (...) z siedzibą w W. wnosił o zasądzenie od pozwanej W. J. kwoty 39.353,15 złotych, z umow
Czytaj więcej»