Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
177

I C 360/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-08-17

Data publikacji: 2018-04-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 360/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę oddala powództwo; zasądza od powoda J. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 7.054,97 zł (siedem tysięcy p
Czytaj więcej»

I C 362/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 362/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 roku . Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa M. D. przeciwko M. G. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powódki M. D. na rzecz pozwanego M. G. kwotę 1 217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych), tytułem
Czytaj więcej»

I C 372/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli nastąpi szkoda całkowita w pojeździe na skutek wypadku komunikacyjnego, poszkodowanemu przysługuje wypłata od ubezpieczyciela różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu sprzed szkody a pozostałością pojazdu po szkodzie.
Sygn. akt I C 372/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa P. M. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. M. kwotę 5.200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) wraz z
Czytaj więcej»

I C 370/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-08-12

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: naruszenie dobra osobistego w zakresie przetwarzania danych osobowych podczas wpisu do BIK-u
Sygn. akt I C 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant stażysta Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa S. N. przeciwko (...) w K. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w K. na rzecz powoda S. N. kwotę 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 388/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-10-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla ustalenia czy doszło do naruszenia dobra osobistego decydujące znaczenie mają kryteria obiektywne a nie subiektywne.
Sygn. akt I C 388/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant – stażysta Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa L. O. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w S. o zapłatę I oddala powództwo; II przyznaje radcy pr. K. K. (1) od Skarbu Państwa – Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

I C 386/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-05-20

Data publikacji: 2019-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 386/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Weronika Orlich po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) S.A. w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rej
Czytaj więcej»

I C 404/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-05-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Schorzenia doznane przez pokrzywdzonego w wypadku komunikacyjnym muszą mieć ścisły związek ze skutkami wypadku. Tylko wtedy zasadne jest żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Sygn. akt I C 404/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa G. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda G. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. w S. kwotę 3.617,00 zł (trzy tysiące sześćset siede
Czytaj więcej»

I C 398/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-02-10

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli powód po przymusowym wyegzekwowaniu świadczenia od pozwanego na podstawie nakazu zapłaty, który utracił moc, podtrzymuje żądanie pozwu, Sąd oddala powództwo nie badając merytorycznej zasadności roszczenia.
Sygn. akt I C 398/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant: sekretarz sądowy Patrycja Belzyt po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko M. Z. o zapłatę oddala powództwo. SSR Halina Maliszewska Sygn. akt I C 398/15 upr UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą w W. wystąpił d
Czytaj więcej»

I C 419/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-04-10

Data publikacji: 2019-06-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niedozwolonym postanowieniem umownym jest ustalenie w ogólnych warunkach umów kompleksowych uchwalonych w trakcie trwania umowy sprzedaży i przesyłu energii elektrycznej odmiennego niż określony w art. 451 par. 1 kc sposobu zarachowania wpłat dokonanych przez dłużnika.
Sygn. akt: I C 419/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Maliszewska Protokolant: sekretarz sądowy Patrycja Lis po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko K. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej K. B. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w G. ustawowe odsetki za opóźnienie od kwot: - 175,
Czytaj więcej»

I C 444/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód ma obowiązek przedstawić sposób wykazania należności przy uwzględnieniu wpłat dokonanych przez dłużnika i ściągniętych w postępowaniu egzekucyjnym na rzecz banku jako wierzyciela pierwotnego. Nie może również powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia spowodowanego wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez bank.
Sygn. akt I C 444/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko A. S. o zapłatę powództwo oddala. Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka I.C.444)17 Uzasadnienie Powód (...) we W. wnosił o zasądzenie od p
Czytaj więcej»