Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
267

I C 2124/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2020-02-26

Data publikacji: 2020-07-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zalecenia CPT nie stanowią obowiązującego prawa dopóki nie są implementowane do naszego Systemu prawnego.
Sygn. akt: I C 2124/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Halina Maliszewska Protokolant: stażysta Weronika Orlich po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa P. N. przeciwko Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w S. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda P. N. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w S. kwotę 3 600 z
Czytaj więcej»

I C 2234/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2020-01-23

Data publikacji: 2020-10-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Opłata za udzielenie pożyczki jest wynagrodzeniem pożyczkodawcy.
Sygn. akt: I C 2234/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Halina Maliszewska Protokolant: stażysta Kaja Pilarska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko N. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej N. K. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 5.626,84 zł (pięć tysięcy sześć
Czytaj więcej»

I C 2309/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2021-04-06

Data publikacji: 2021-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wydruk z ramowej umowy pożyczki nie może sam w sobie stanowić dowodu zawarcia określonej umowy pożyczki. Jeżeli skuteczność zawarcia umowy o przelew wierzytelności zależy od uiszczenia np. 1 raty to do wykazania zawarcia tej umowy należy wykazać wysokość 1 raty (konkretna kwota) i fakt jej uregulowani w całości.
sygn. akt: I C 2309/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 28 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Węgrzyn Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Doroś po rozpoznaniu 28 stycznia 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ł. przeciwko B. R. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. w Ł. na rzecz pozwanej B. R. 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem z
Czytaj więcej»

I Co 533/22

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2022-04-27

Data publikacji: 2022-06-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Co 533/22 POSTANOWIENIE Dnia 27 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Danuta Kozikowska Protokolant: sekretarz sądowy Edyta Baranowska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2022 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku (...) w W. z udziałem Ł. R. o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego w sprawie I Co 4302/10 postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 zasądzić od wnioskodawcy (...) w W. na rzecz dłużnika Ł. R
Czytaj więcej»

I Co 2433/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-02-10

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niedopuszczalność nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, gdy zobowiązanie powstało po ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Sygn. akt I Co 2433/15 POSTANOWIENIE Dnia 10 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie rozpoznał sprawę z wniosku (...) Sp. z o.o. w S. z udziałem K. K. (1) i E. K. o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika w sprawie VI Nc 56/01 i VI Co 8/07 postanawia: wniosek oddalić. Sędzia Sądu Re
Czytaj więcej»

I Nc 586/21

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2021-06-02

Data publikacji: 2021-11-26

trafność 100%

Sygn. akt I Nc 586/21 upr zagr POSTANOWIENIE Dnia 2 czerwca 2021 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - I Wydziale Cywilnym: Anna Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2021 r. w Kwidzynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) w L. przeciwko U. K. o zapłatę postanawia: odrzucić sprzeciw pozwanej. Referendarz Sądowy Anna Urbanowicz Sygn. akt I Nc 586/21 upr zagr Uzasadnienie postanowienia z 02.06.2021r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie wydał w dniu
Czytaj więcej»

I Ns 109/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2021-05-25

Data publikacji: 2022-05-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 109/18 POSTANOWIENIE Dnia 25 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Danuta Kozikowska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2021 r. w Kwidzynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku R. R. z udziałem Gminy G. o zniesienie współwłasności postanawia: 1 ustalić, że w skład współwłasności wnioskodawczyni R. R. (c. K. i H. ) i uczestnika Gminy G. wchodzi po ½ części nieruchomość położona w miejscowości N. składającej się z dzi
Czytaj więcej»

I Ns 163/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2016-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 163/16 POSTANOWIENIE Dnia 18 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska- Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku G. S. przy uczestnictwie A. K. , M. R. , W. K. i N. W. o stwierdzenie nabycia spadku po A. S. i M. S. postanawia: I stwierdzić, że spadek po A. S. , zmarłym w dniu 20 marca 2015 roku w K. , o
Czytaj więcej»

I Ns 267/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2018-06-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie o zniesienie współwłasności naczelną zasadą jest, że każdy ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. Jeżeli interesy wnioskodawcy i uczestnika nie były rozbieżne i mieli ogólny interes w zniesieniu współwłasności na należy stosować przepis art. 520 § 1 kpc.
Sygn. akt: I Ns 267/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku P. K. z udziałem E. F. o zniesienie współwłasności i ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej postanawia: 1 dokonać zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego, położonego w K. , ul. (...
Czytaj więcej»

I Ns 270/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-01-09

Data publikacji: 2019-02-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jedyny spadkobierca ustawowy, którego prawo stwierdzono prawomocnym postanowieniem o stwierdzenie nabycia spadku nie musi liczyć się z obowiązkiem "rozliczenia się" ze spadkodawcami ustawowymi, którzy zostaną ujawnieni w przyszłości, o ile nie posiadał wiedzy o ich istnieniu.
Sygn. akt I Ns 270/17 POSTANOWIENIE Dnia 9 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Robert Węgrzyn Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Doroś po rozpoznaniu 9 stycznia 2018 roku w K. na rozprawie sprawy, z wniosku D. Ż. , z udziałem K. M. , o dział spadku, postanawia : I ustalić, iż w skład spadku po W. M. wchodziły - prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) , dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie V
Czytaj więcej»