Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
189

I C 333/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 65 udzielonej pożyczki, nie uzgodniona indywidualnie jest niedozwolonym postanowieniem umownym, jeżeli pożyczkobiorca otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek umownych.
Sygn. akt I C 333/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant stażysta Katarzyna Kawecka po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko K. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. Z. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty: - 650,16 zł (sześćset
Czytaj więcej»

I C 364/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-01-09

Data publikacji: 2019-10-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy uszkodzeniu pojazdu i nie wystąpieniu tzw. szkody całkowitej wysokością szkody jest koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia niezależnie od tego za jaką kwotę poszkodowany zbył uszkodzony pojazd.
Sygn. akt I C 364/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Węgrzyn Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Doroś po rozpoznaniu 9 stycznia 2018 roku w Kwidzynie, na rozprawie sprawy, z powództwa D. J. , przeciwko (...) S.A. (...) w W. , o zapłatę, I zasądza od pozwanego (...) S.A. (...) w W. na rzecz powódki D. J. 28.697,41 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdzies
Czytaj więcej»

I C 485/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-01

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 485/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 01 czerwca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. R. (1) przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki M. R. (1) kwotę 32.000,00 zł ( trzydzieści dwa tysiące złotych
Czytaj więcej»

I C 496/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-02-09

Data publikacji: 2018-06-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanki skargi pauliańskiej muszą być spełnione kumulatywnie aby pokrzywdzony wierzyciel skutecznie wystąpił z roszczeniem na podstawie art. 527 kc. Ciężar udowodnienia zaistnienia każdej z tych przesłanek zgodnie z dyspozycją przepisu art 6 kc spoczywa na wierzycielu.
Sygn. akt I C 496/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Cecylia Olewińska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko Ł. G. i W. G. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 501/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem zasądzenie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych jest bezprawność działania przy wykonywaniu władzy publicznej i związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem a powstaniem krzywdy.
Sygn. akt I C 501/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa T. S. przeciwko (...) w K. o zapłatę powództwo oddala. Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Sygn. akt I C 501/16 UZASADNIENIE Powód T. S. wniósł przeciwko (...) w K.
Czytaj więcej»

I C 510/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-07-26

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadaniem nabywcy wierzytelności wynikającej z umowy bankowej jest dokładne wykazanie wysokości żądanej kwoty z uwzględnieniem kwot już wyegzekwowanych od dłużnika przez pierwotnego wierzyciela.
Sygn. akt: I C 510/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Natalia Ślwińska po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 r. w Kwidzynie sprawy z powództwa (...) z/s w K. przeciwko H. Z. o zapłatę powództwo oddala. SSR Halina Ostafińska-Kołacka Sygn. akt: I.C. 510)17 Uzasadnienie Powód (...) z siedzibą w K. wnosił o zasądzenie od pozwanej H
Czytaj więcej»

I C 512/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 512/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. F. przeciwko H. M. o wydanie nieruchomości I nakazuje pozwanej H. M. , aby opuściła i opróżniła ze swoich rzeczy oraz wydała w stanie wolnym powódce
Czytaj więcej»

I C 555/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-12-11

Data publikacji: 2018-03-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bank ma obowiązek udowodnić i wykazać podstawę i wysokość roszczenia. Wyciąg z ksiąg rachunkowych banku nie jest traktowany jako źródło zobowiązania dla kredytobiorcy. Termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata.
Sygn. akt: I C 555/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. (...) w G. przeciwko A. J. o zapłatę powództwo oddala. SSR Halina Ostafińska-Kołacka I C. 555)17 Uzasadnienie Powód (...) S.A. w W. wnosił o zasądzenie od pozwaneg
Czytaj więcej»

I C 579/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-08-09

Data publikacji: 2018-05-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Koło Łowieckie jako dzierżawca zobowiązane jest zwrócić poszkodowanemu uzasadnioną kwotę naprawy zmierzające do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Inwentaryzacja zwierząt nie zwalnia właściwego koła łowieckiego od należytego zabezpieczenia drogi.
Sygn. akt: I C 579/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2017 r. w Kwidzynie sprawy z powództwa W. U. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. U. kwotę 739,37 zł (siedemset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy), z
Czytaj więcej»

I C 12/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczyciel ma obowiązek zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę, jeżeli zarządca drogi ponosi winę za utrzymanie drogi w złym stanie technicznym. Zadośćuczynienie musi być adekwatne do rozmiaru doznanej krzywdy.
Sygn. akt I C 12/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa S. T. przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki S. T. kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100), z ustawowymi odsetkami w wysokości: ⚫
Czytaj więcej»