Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
213

I C 1704/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2020-06-16

Data publikacji: 2020-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1704/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Danuta Kozikowska Protokolant: sekretarz sądowy Edyta Baranowska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w S. o zapłatę I oddala powództwo; II odrzuca pozew w części za okres od 20 czerwca 2018 roku do 08 sierpnia 2018 rok
Czytaj więcej»

I C 1950/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-12-19

Data publikacji: 2020-08-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Szkoda jest podstawową przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Szkoda to uszczerbek w dobrach chronionych, doznany przez poszkodowanego wbrew jego woli.
Sygn. akt: I C 1950/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Weronika Orlich po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w G. przeciwko R. T. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów pro
Czytaj więcej»

I C 2309/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2021-04-06

Data publikacji: 2021-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wydruk z ramowej umowy pożyczki nie może sam w sobie stanowić dowodu zawarcia określonej umowy pożyczki. Jeżeli skuteczność zawarcia umowy o przelew wierzytelności zależy od uiszczenia np. 1 raty to do wykazania zawarcia tej umowy należy wykazać wysokość 1 raty (konkretna kwota) i fakt jej uregulowani w całości.
sygn. akt: I C 2309/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 28 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Węgrzyn Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Doroś po rozpoznaniu 28 stycznia 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ł. przeciwko B. R. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. w Ł. na rzecz pozwanej B. R. 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem z
Czytaj więcej»

I C 2234/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2020-01-23

Data publikacji: 2020-10-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Opłata za udzielenie pożyczki jest wynagrodzeniem pożyczkodawcy.
Sygn. akt: I C 2234/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Halina Maliszewska Protokolant: stażysta Kaja Pilarska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko N. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej N. K. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 5.626,84 zł (pięć tysięcy sześć
Czytaj więcej»

I C 2124/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2020-02-26

Data publikacji: 2020-07-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zalecenia CPT nie stanowią obowiązującego prawa dopóki nie są implementowane do naszego Systemu prawnego.
Sygn. akt: I C 2124/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Halina Maliszewska Protokolant: stażysta Weronika Orlich po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa P. N. przeciwko Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w S. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda P. N. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w S. kwotę 3 600 z
Czytaj więcej»

I Ns 477/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2020-10-07

Data publikacji: 2021-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 477/19 POSTANOWIENIE Dnia 07 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Danuta Kozikowska Protokolant: sekretarz sądowy Edyta Baranowska po rozpoznaniu w dniu 07 października 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem R. O. i Skarbu Państwa -Starosty (...) o zasiedzenie służebności postanawia: I stwierdzić, że (...) S.A. w G. nabyła przez zasiedzenie z dniem 06 grudnia 2010 r. sł
Czytaj więcej»

I Ns 1242/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie o ustanowienie służebności bierze się pod rozwagę zarzut zasiedzenia służebności podniesiony przez uczestnika. Ustanowienie służebności staje się bezprzedmiotowe jeżeli doszło do zasiedzenia służebności.
Sygn. akt I Ns 1242/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku M. S. z udziałem (...) Sp. z o.o. w G. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I wniosek oddalić; II zasądzić od wnioskodawcy M. S. na rzecz uczestnika (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 25
Czytaj więcej»

I Ns 613/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-01-25

Data publikacji: 2020-01-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Postępowanie przewidziane w art. 679 kpc nie służy i nie może być wykorzystywane jako środek do usunięcia skutków bezczynności lub błędów uczestników postępowania spadkowego czy też skutków ich nieznajomości prawa ani nawet błędów sądu. Chociaż jest ono postępowaniem autonomicznym, ma jednak charakter 'wznowieniowy', co uwidacznia się przede (...)
Sygn. akt: I Ns 613/18 POSTANOWIENIE Dnia 25 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Justyna Kielar Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku J. G. z udziałem W. K. , W. S. , P. S. , M. S. (1) , H. P. , L. P. , H. K. , H. S. i T. B. o zmianę stwierdzenia nabycia spadku po M. S. (2) w sprawie I Ns 289/90 Sądu Rejonowego w Kwidzynie postanawia: 1 oddali
Czytaj więcej»

I Ns 1292/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Spadkobiercy uprawnieni do dziedziczenia ustawowego z dobrodziejstwem inwentarza, nawet wtedy gdy nie złożyli oświadczenia spadkowego, gdy do kręgu spadkobierców należą małoletnie dzieci.
Sygn. akt I Ns 1292/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska- Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w K. przy uczestnictwie A. K. , P. K. i D. K. o stwierdzenie nabycia spadku po W. K. postanawia: I stwierdzić, że spadek po W. K. , zmarłym w dniu
Czytaj więcej»

I C 688/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2020-09-17

Data publikacji: 2020-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 688/20 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Danuta Kozikowska po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 r. w Kwidzynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko P. T. (1) o zapłatę oddala powództwo. sędzia Danuta Kozikowska Sygn. akt I C 688/20 upr. UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą w W. wystąpił w dniu 28 maja 202
Czytaj więcej»