Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
297

I Ns 685/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2022-06-23

Data publikacji: 2023-02-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 685/21 POSTANOWIENIE Dnia 23 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Alicja Tułodziecka Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2022 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku J. K. i B. K. z udziałem Skarbu Państwa – (...) w W. o zasiedzenie I oddala wniosek; II ustala, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Sędzia Alicja T
Czytaj więcej»

I Ns 1242/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie o ustanowienie służebności bierze się pod rozwagę zarzut zasiedzenia służebności podniesiony przez uczestnika. Ustanowienie służebności staje się bezprzedmiotowe jeżeli doszło do zasiedzenia służebności.
Sygn. akt I Ns 1242/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku M. S. z udziałem (...) Sp. z o.o. w G. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I wniosek oddalić; II zasądzić od wnioskodawcy M. S. na rzecz uczestnika (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 25
Czytaj więcej»

I Ns 1292/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Spadkobiercy uprawnieni do dziedziczenia ustawowego z dobrodziejstwem inwentarza, nawet wtedy gdy nie złożyli oświadczenia spadkowego, gdy do kręgu spadkobierców należą małoletnie dzieci.
Sygn. akt I Ns 1292/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska- Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w K. przy uczestnictwie A. K. , P. K. i D. K. o stwierdzenie nabycia spadku po W. K. postanawia: I stwierdzić, że spadek po W. K. , zmarłym w dniu
Czytaj więcej»

I C 324/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2022-08-18

Data publikacji: 2023-06-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 324/22 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Halina Maliszewska Protokolant: sekretarz sądowy Patrycja Lis po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2022 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko W. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) S.A. w W. na rzecz pozwanej W. S. kwotę 1.817 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaś
Czytaj więcej»

I C 360/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-08-17

Data publikacji: 2018-04-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 360/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę oddala powództwo; zasądza od powoda J. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 7.054,97 zł (siedem tysięcy p
Czytaj więcej»

I C 448/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 448/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko A. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. B. na rzecz powoda (...) w W. kwotę 1.080,01 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych 01/100)
Czytaj więcej»

I C 469/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2023-03-16

Data publikacji: 2023-06-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 469/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2023 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Halina Maliszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Doroś po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2023 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) w G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty z dnia 16 marca 2001 r. wydany
Czytaj więcej»

I C 340/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2021-03-22

Data publikacji: 2021-03-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Spadkobierca nie staje się stroną umowy pożyczki zawartej przez spadkodawcę.
sygn. akt: I C 340/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 16 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Węgrzyn Protokolant: stażysta Katarzyna Rydel po rozpoznaniu 16 kwietnia 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. Sp. k. we W. przeciwko M. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. Sp. k. we W. 60 720,10 zł (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia
Czytaj więcej»

I C 386/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2019-05-20

Data publikacji: 2019-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 386/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Weronika Orlich po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2019 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) S.A. w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rej
Czytaj więcej»

I C 362/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 362/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 roku . Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa M. D. przeciwko M. G. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powódki M. D. na rzecz pozwanego M. G. kwotę 1 217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych), tytułem
Czytaj więcej»