Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
297

I C 458/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-09-25

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 458/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: sekr. sąd. Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa C. G. przeciwko R. G. o wydanie przedmiotu służebności oraz sprawy z powództwa wzajemnego R. G. przeciwko C. G. o zmianę treści i sposobu wykonywania służebno
Czytaj więcej»

I C 522/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bezpodstawne wzbogacenie zachodzi tylko wtedy, gdy osoba wzbogacona uzyskała korzyść majątkową bez podstawy prawnej. Na zasadach ogólnych powód ma obowiązek udowodnić zasadność i wysokość roszczenia.
Sygn. akt I C 522/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa J. W. przeciwko A. S. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda J. W. na rzecz pozwanego A. S. kwotę 3 617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych 00/100), ty
Czytaj więcej»

I C 541/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu spoczywa na najemcach a nie na domownikach korzystających z lokalu na zasadzie użyczenia.
Sygn. akt I C 541/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 06 lipca 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa Miasta K. przeciwko R. K. (1) , K. K. (1) i M. K. (1) o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda Miasta K. na rzecz pozwanych K. K. (1) i M. K. (1) solidarnie kwotę 4 817,00 zł
Czytaj więcej»

I C 567/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2020-12-11

Data publikacji: 2021-03-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kompensacie z tytułu najmu pojazdu zastępczego podlegają tylko wydatki ekonomiczne uzasadnione. Za takie zaś uznaje się wydatki konieczne, rozsądne i uzasadnione cenami najmu na lokalnym runku przy uwzględnieniu obowiązku minimalizacji szkody ze strony poszkodowanego.
Sygn. akt I C 567/20 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Halina Maliszewska Protokolant sekretarz sądowy Weronika Orlich po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2020 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w G. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) sp. z o.o. w G. na rzecz pozwanego (...) SA w W.
Czytaj więcej»

I C 534/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2022-11-28

Data publikacji: 2023-02-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 534/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor sądowy Bartosz Raczkowski Protokolant: sekretarz sądowy Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2022 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa R. T. przeciwko J. F. (1) i J. F. (2) o eksmisję oddala powództwo. Asesor sądowy Bartosz Raczkowski Sygn. akt I C 534/22 UZASADNIENIE Powódka R. T. wniosła poz
Czytaj więcej»

I C 581/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2023-05-16

Data publikacji: 2023-08-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 581/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia Halina Maliszewska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2023 r. w Kwidzynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki M. B. (1) kwotę 15.720 zł (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 609/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej ma na celu pokrycie przez ubezpieczyciela wszelkich kosztów naprawy samochodu zmierzających do przywrócenia do stanu sprzed szkody.
Sygn. akt I C 609/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa K. J. i A. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. solidarnie na rzecz powodów K. J. i A. D. kwotę 7.818,65 zł (siedem tysięcy osiemset osiemnaście
Czytaj więcej»

I C 636/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2021-05-20

Data publikacji: 2022-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 636/20 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Danuta Kozikowska po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2021 r. w Kwidzynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) S.A. z/s w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z/s w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 51. 449 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych) z odsetka
Czytaj więcej»

I C 640/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie na skutek wypadku musi być adekwatne do rozstroju zdrowia poszkodowanego i długotrwałości leczenia i nasilenia cierpień bólowych. Nie może stanowić kwoty symulacyjnej,
Sygn. akt I C 640/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Marlena Jaworska po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa E. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda E. K. kwotę 6.300 zł (sześć tysięcy trzysta złotych), z ustawowymi odsetkami od dnia 10
Czytaj więcej»

I C 669/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 669/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Cecylia Olewińska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości „Centrum (...) " Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w S. przeciwko A. P. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda
Czytaj więcej»