Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
307

I C 9/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić pożyczkodawcy kwotę pożyczki wynikającą z umowy pożyczki i wystawionego weksla.
Sygn. akt: I C 9/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Natalia Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko Z. Ż. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Z. Ż. na rzecz powoda (...) S.A. w B. kwotę 3 674,87 zł (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 87/100
Czytaj więcej»

I C 50/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2022-09-02

Data publikacji: 2022-12-08

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 50/22 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Danuta Kozikowska po rozpoznaniu w dniu 02 września 2022 r. w Kwidzynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. H. (1) przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda M. H. (1) na rzecz pozwanego (...) z siedzibą w W. kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

I C 52/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Konieczność rozważenia przez przedsiębiorcę przesyłowego wniosku osoby pobierającej prąd o zmianę taryfy dostawczej.
Sygn. akt I C 52/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa (...) S.A. w G. przeciwko K. D. o zapłatę powództwo oddala. Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka I C. 52)16 Uzasadnienie Powód (...) S.A. z siedziba w G. wnosił o za
Czytaj więcej»

I C 53/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O przeznaczeniu lokalu decyduje właściciel jako wynajmujący w umowie najmu, Samo dokonanie nakładów adaptacyjnych celem przekształcenia lokalu użytkowego na lokal mieszkalny bez zgody wynajmującego nie zmienia przeznaczenia lokalu.
Sygn. akt I C 53/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w D. przeciwko Z. K. o eksmisję I nakazuje pozwanemu Z. K. , aby opuścił i opróżnił ze swoich rzeczy lokal użytkowy położony
Czytaj więcej»

I C 22/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacze rachunku bankowego mają obowiązek zwrotu należności z odsetkami pozostałej w związku z wywiązaniem się z umowy rachunku bankowego.
Sygn. akt I C 22/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 września 2016 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w B. przeciwko A. C. i Z. C. o zapłatę I zasądza od pozwanych A. C. i Z. C. solidarnie na rzecz powoda Banku (...) S.A. w B. kwotę 411,49 zł (czteryst
Czytaj więcej»

I C 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 29/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Tułodziecka Protokolant: staż. Agnieszka Cielątkowska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa T. W. i A. W. przeciwko W. K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I w całości pozbawia wykonalności postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 list
Czytaj więcej»

I C 96/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 96/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko P. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. M. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 1.026,95 zł (jeden tysiąc dwadzieścia sześć złotych 95/10
Czytaj więcej»

I C 92/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-06-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odszkodowanie z tytułu wypadku na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia jest zależne od wysokości ustalonego uszczerbku na zdrowiu.
Sygn. akt I C 92/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 roku w Kwidzynie na rozprawie z powództwa D. C. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. C. (1) kwotę 1 250 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), z ustaw
Czytaj więcej»

I C 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W wypadkach ciężkiej sytuacji materialnej zobowiązanego należność wynikająca z umowy kredytu może być rozłożona na raty
Sygn. akt I C 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z/s w W. przeciwko L. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. S. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 2.918,65 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych 6
Czytaj więcej»

I C 110/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 2021-12-29

Data publikacji: 2022-04-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 110/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Danuta Kozikowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Doroś po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2021 r. w Kwidzynie na rozprawie sprawy z powództwa T. T. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda T. T. kwotę 20.017 zł (dwadzieścia tysięcy siedem
Czytaj więcej»